Wie en waar zijn wij

Stichting H.A.T.O. (Historisch Archief Tuindorp Oostzaan)

Haar doelstelling is om de cultuur en de geschiedkundige kennis van Tuindorp Oostzaan en omgeving te verspreiden en te vergroten onder de vroegere en huidige bewoners en verdere belangstellenden.
Hierbij kunt U denken aan het ontstaan en het leven in het dorp Tuindorp Oostzaan. De Watersnood in 1960, de teloorgang van de scheepsbouw in Amsterdam-Noord die nauw verbonden was met het Tuindorp Oostzaan. Hiertoe worden voorwerpen verzameld, zoals foto’s, documenten, plattegronden,  gebruiksvoorwerpen, etc. Deze artikelen zijn regelmatig te bezichtigen voor publiek, op onze eigen thematentoonstellingen of op verzoek van instellingen of verenigingen.
Wij geven lezingen en organiseren wandelingen. Het gebied dat wij bestrijken loopt van de Waterlandse Zeedijk (Oostzaner en Landsmeerderdijk) tot aan het Noordzeekanaal en de twee zijkanalen H en I, ook wel genoemd de Noorder Ypolder. In 1875 werd er een ringdijk aangelegd en in 1877/78 werd de polder drooggemalen. Door de twee zijkanalen bleef de verbinding met de Zaanstreek en Oostzaan behouden.
Tussen 1921 en 1924 werd Tuindorp Oostzaan gebouwd door de Stedelijke Woningdienst (in twee fasen): 1320 woningen, 36 winkelwoningen, 9 winkels, 4 middenstandswoningen, een dokterswoning en een bibliotheekgebouwtje.
Aan detaillering is nog te herkennen de Amsterdamse School (architecten B.J. Boeyinga en J.H. Mulder).
In 1934 en 1938 werd Tuindorp Oostzaan uitgebreid in zuidelijke richting met 624 woningen (Vegastraat e.o.) ontworpen door  architect C. van Eesteren.

De stichting HATO bestaat uit de volgende vrijwilligers/medewerkers: Ton van Baardwijk, Lieuwe Karbet, Jan Vet, Marion Golsteijn, Dirk Bontes, Rob Bosman, Cees  Laarhoven, Fred Bezembinder, Derk Derksen, Piet de Roo, Charlotte Van Arnhem,  Cees Keuch en heeft momenteel 100 donateurs.
De stichting heeft uw hulp hard nodig voor behoud en beheer van het archiefmateriaal van onze omgeving en havens in Amsterdam Noord.

Sinds 2002 kregen wij het beheer over een Museumwoning, die in nog bijna dezelfde staat verkeert als hij in 1922 is opgeleverd,
en ingericht is naar de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.
Ons archief was tot begin november 2010 op het Aldebaranplein 4A en  is nu gevestigd aan de Steenbokstraat 6-8. Geopend op maandag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Email adres: stichtinghato@gmail.com

of Email stichtinghato@outlook.com

M. Wijbenga: 06 50401190

G.  van Putten: 06 51128380

       

 

nieuwe vlag HATO Steenbokstraat

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken
op NL19INGB0004720183 t.n.v. HATO Steenbokstraat 6-8
1033 EH Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons, ook kunt u als vrijwillig lid zich aansluiten.

U bent van harte welkom, uw bezoek en/of een eventuele donatie wordt door ons zeer op prijs gesteld.

 

Close
error: Content is protected !!