Terugkeer, schoonmaak en herstel

Het gat in de dijk was in de avond van 15 januari weer dicht.
Maar van een terugkeer van de bewoners kon geen sprake zijn. Eerst moest het overstromingswater worden weggepompt. Bovendien stond directeur Querido van de Gemeentelijke Gezondheids Dienst er terecht op dat de riolering perfect in orde werd gemaakt.
Anders konden er gemakkelijk besmettelijke ziekten uitbreken en was men nog verder van huis. Zo duurde het tot D-dag 29 januari voordat de Tuindorpers naar hun huis terug konden. Het Rode Kruis deelde schoonmaakmiddelen uit. Dat was hard nodig, want binnen was het een onbeschrijfelijke rommel en trof men  onbruikbaar geworden interieurs en huishoudelijke apparatuur aan. De hele inboedel op de benedenverdieping kon direct naar het grof vuil.
En het duurde nog maanden voordat het vocht uit de woningen verdreven was.

Close
error: Content is protected !!