2012 Tentoonstelling Havens van Amsterdam

Tentoonstelling Havens van Amsterdam

Vrijdag 7 september 2012 nam de voorzitster van de HATO, Corrie Fellinga, het woord en heette iedereen welkom, hierop gaf ze de microfoon aan Stadsdeelvoorzitter Rob Post. Deze hield een toespraak over de populariteit van Amsterdam-Noord momenteel en de bedrijven die zich hier en met name op het NDSM terrein vestigen en de vele evenementen die er plaatsvinden. Daarna werd de tentoonstelling geopend door ir. W Flemmix, adjunct-directeur van Haven Amsterdam. Hij beschreef in grote lijnen het ontstaan van de Amsterdamse havens.

Close
error: Content is protected !!