De Hulpverlening

Na de rommelige start kwam de hulpverlening gelukkig snel goed op gang. Het Leger des Heils zorgde voor koffie en soep, het Rode Kruis voor bijna 9.000 dekens en een kleine 3.000 matrassen. Zieken en baby’s werden ondergebracht aan boord van het hospitaalschip Henri Dunant. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren. Weliswaar trof de politie op vrijdagochtend 15 januari de 89-jarige Alida Schagen-Geurts dood op haar in de woning drijvende bed aan. Maar onderzoek wees uit dat zij aan hartfalen was overleden en niet door verdrinking. Mevrouw Schagen was doof en had daardoor het alarm waarschijnlijk niet gehoord.

Close
error: Content is protected !!