Harmoniecorps Tuindorp

De Vereniging stelt zich ten doel de muziek te beoefenen, haren leden muzikale ontwikkeling bij te brengen en den vriendschappelijke geest onder de Tuindorpbewoners te bevorderen.’ Aldus luidt het voornaamste punt bij de oprichting van Harmoniecorps Tuindorp op 8 december 1922.

Het 10-jarig bestaan van HCT werd in 1932 gevierd in het pas geopende verengingsgebouw Het Zonnehuis, dat in dit jaar ook dienst ging doen als repetitielokaal. De NDSM ging HCT financieel ondersteunen, terwijl HCT elke tewaterlating van nieuwe schepen muzikaal zou opluisteren. De samenwerking legde een stevig fundament onder het verenigingsleven, dat een ongekende bloeitijd tegemoet ging. De officiële oprichting van de drumband was in 1948. De drumband had vooral een grote aantrekkingskracht op de jeugd van Tuindorp, die bij het zien van de drumband direct zin kreeg om mee te doen. Alles in Amsterdam en in den lande kijkt naar ons. We zijn een gezonde, springlevende vereniging die een reputatie geniet, maar die reputatie zal moeten worden behouden. In januari 1960 vond de watersnoodramp in Tuindorp Oostzaan plaats. HCT werd hierdoor hard getroffen. De gehele muziekbibliotheek en een deel van het archief gingen verloren. Voor de reparatie van instrumenten was een bedrag van 7077 gulden nodig; via de verzekering en het rampenfonds kreeg HCT dit bedrag terug. Vanaf het jubileumconcert in 2012 vanwege het 90-jarig bestaan houdt HCT zijn voorjaarsconcerten voortaan in de prachtige theaterzaal De KunstGreep in Oostzaan. En dan plots in 2020 staat het maatschappelijk leven in Nederland vrijwel stil. De uitbraak van het nieuwe coronavirus Covid-19, dat zeer besmettelijk en dodelijk blijkt, heeft tot gevolg dat veel activiteiten vanaf half maart worden verboden. Ook HCT stopt noodgedwongen met repeteren en optredens worden geannuleerd, waaronder het voorjaarsconcert in mei dat in het teken zou staan van 75 jaar bevrijding. Halverwege het jaar is onduidelijk hoe de toekomst eruitziet.

muzikale novelle ‘Harmonie’ Gebaseerd op de historie van de harmonie: te koop via www.mastrixpress.nl voor €12.34

Close
error: Content is protected !!