De Bewaking

De Burgemeester van Amsterdam, heeft i.v.m. de woonomstandigheden in het overstroomde gebied, op grond van artikel 5 van de wet “verplaatsing bevolking”,  als “Te evacueren gebied” aangewezen het gebied begrensd door de Kanaaldijk, de weg langs zijkanaal H, de Oostzanerdijk, het Perenpad-westzijde, de Meteorensingel en de Cornelis Douwesweg.
Het betreden van dit gebied zal alleen kunnen geschieden met
toestemming van het ter plaatse dienstdoende politiepersoneel.
Voor bewaking van de woningen zowel te water als te land
wordt zorggedragen.
Om plundering te voorkomen is besloten, dat de rijkspolitie
te water een zeer scherpe bewaking zal voeren, twintig vletten
patrouilleren dag en nacht door het getroffen gebied.
Wanneer op de eerste sommatie niet wordt gehoorzaamd,
wordt ONMIDDELLIJK GESCHOTEN.

Close
error: Content is protected !!