Stichting

HISTORISCH ARCHIEF 

TUINDORP OOSTZAAN

(H.A.T.O.)

AMSTERDAM NOORD

 

De Stichting H.A.T.O. is opgericht in 1983

 

Hato ook op facebook:  www.facebook.com/pages/Historisch-Archief-Tuindorp-Oostzaan

 

Haar doelstelling is om de cultuur en de geschiedkundige kennis van Tuindorp Oostzaan en omgeving te verspreiden en te vergroten onder de vroegere

en huidige bewoners en verdere belangstellenden.

Hierbij kunt U denken aan het ontstaan en het leven in het dorp Tuindorp Oostzaan. De Watersnood in 1960, de teloorgang van de scheepsbouw in

Amsterdam-Noord die nauw verbonden was met het Tuindorp Oostzaan. Hiertoe worden voorwerpen verzameld, zoals foto’s documenten, plattegronden,

gebruiksvoorwerpen, ect.

Deze artikelen zijn regelmatig te bezichtigen voor publiek, op onze eigen thematentoonstellingen, of op verzoek van instellingen of verenigingen.

Wij geven onze lezingen en wandelingen. Het gebied wat wij bestrijken loopt van de Waterlandse Zeedijk (Oostzaner en Landsmeerderdijk) tot aan het

Noordzeekanaal en de twee zijkanalen H en I, ook wel genoemd de Noorder Ypolder. In 1875 werd er een ringdijk aangelegd en in 1877/78 werd de polder

drooggemalen. Door de twee zijkanalen bleef de verbinding met de Zaanstreek en Oostzaan behouden.

Tussen 1921 en 1924 werd Tuindorp Oostzaan door de Stedelijke Woningdienst (in twee fasen) 1: 1320  woningen en 36 winkelwoningen, 9 winkels,

en 4 middenstandswoningen, een dokterswoning en een bibliotheekgebouwtje.

Aan detaillering is nog te herkennen de Amsterdamse School (architecten B.J. Boeijingga en J.H. Mulder). In 1934 en 1938 werd Tuindorp Oostzaan

uitgebreid in zuidelijke richting met 624 woningen (Vegastraat e.o.) dit volgens architect C.van Eesteren.

 

De stichting HATO bestaat uit 10 leden vrijwilligers en momenteel

80 donateurs.

De stichting heeft uw hulp hard nodig voor behoud en beheer

van het archiefmateriaal van onze omgeving en havens in

Amsterdam Noord.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken

op NL19INGB0004720183 t.n.v. HATO Steenbokstraat 6-8

1033 EH Amsterdam.

 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met ons,

ook kunt U als vrijwillig lid zich aansluiten.

 

U bent van harte welkom, Uw bezoek en/of een eventuele donatie word door ons zeer op prijs gesteld.

 

Sinds 2002 kregen wij het beheer over een Museumwoning,

die in nog bijna dezelfde staat als hij in 1922 opgeleverd is,

en ingericht is naar de jaren twintig en dertig. 

Ons archief was tot begin November 2010 op het

Aldebaranplein 4A en na de verhuizing is het de Steenbokstraat

6-8 geworden.

 

 

KLIK HIER voor bereikbaarheid van het bestuur.

Elke Maandag en Donderdag geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur.

 

 

"Nieuwe DVD's te koop , zie documentatie "

 

Blijf op de hoogte van de activiteiten in uw dorp,

kijk regelmatig op http://www.fijnzonneplein.nl

 

 

 

 

HELP ONS….. met informatie over de foto’s

Nu 23 foto’s om te bekijken

o.a. KVTO Korfbalvereniging?? Welke Klas ?????

Kent u deze mensen?? Weet u wanneer ??? Mail het ons.

Klik hier en help de HATO

 

Vakantie 2015

In de maanden juli en augustus door vakantie niet altijd aanwezig zijn in de steenbokstraat op

maandag- en donderdag ochtend

s.v.p. eerst even bellen met een van de bestuursleden voorkomt teleurstellingen

 

 

 

 

Bestuur

Documentatie

Museumwoning

Links

Agenda

 

Contact: info@historischarchief-toz.nl

Conservator van de

museumwoning is Ruud Borman

Watersnood 1960

Scheepswerf NDSM

 

 

 

Beelden zeggen genoeg:

Grote renovatie

Tuindorp Oostzaan

1994-1995

Bewaking tijdens de

watersnood in 1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activiteiten van de HATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

Tentoonstelling over de NDSM tijdens Sail 2005

 

 

 

 

 

 

2008

H.A.T.O. 25 jaar receptie

Kopinsky tentoonstelling

Stuk in Parool 8 Augustus 2008

4 en 5 viering scholen

Bezoek Interbellum aan museumwoning

 

 

2009

TV opname NPS

13 in de oorlog

Vrijetijdsbesteding

door de jaren heen

 

 

 

2010

Watersnood tentoonstelling

50 jaar geleden 2 filmpjes

Verhuizing HATO

 

 

 

2011

Opening Steenbokstraat

Opening ontmoetingscentrum

Veteranen

Naald van Goedkoop

Herplaatsing NDSM

Presentatie boek “De vergeten

Watersnood” 9 December

 

 

 

 

2012

Opening Museumgemaal

Tentoonstelling over de

Havens van Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

H.A.T.O. 30 jaar receptie

Afscheid Corrie Fellinga

Tentoonstelling oude antsichten

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

Een jaar zonder tentoonstellingen, maar wel veel scannen en archiveren, veel bezoekers gehad in de museumwoning

Klik op de link voor een stuk over het gevonden scheepvaartarchief:

http://www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2014/november/Hokjesman-toont-onbekend-scheepvaartarchief.html

 

 

2015

Tentoonstelling Noorder

IJ-Polder Januari 2015

 

 

 

 

                                                          

 

Deze website is de enige officiële website van HATO, Historisch Archief Tuindorp Oostzaan

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast,

openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HATO

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en / of niet up-to-date is.

HATO is hiervoor niet aansprakelijk.

HATO is tevens niet aansprakelijk voor informatie welke door derden op de site is geplaatst en voor informatie van sites waarnaar kan worden doorgelinkt,

zoals bijvoorbeeld tarieven, mededelingen van derden en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

 

De beheerder en maker van deze site kunt u bereiken: info@historischarchief-toz.nl

U bent met uw suggesties en vragen altijd welkom.